Om Oddens ejere

 

Fra 1454 til 1656 tilhørte Odden to grene af adelsslægten Lunge.

 

Oddens ejer fra 1545-1556, Christoffer Lunge, faldt i kamp i Sverige. Hans barnebarn, Jørgen Lunge, kæmpede ligeledes i Sverige under Chr.IV og endte som rigets marsk. Hans hustru Sophie Brahe rejste et fornemt gravmæle for dem begge i Vor Frue Kirke i Aalborg. Her er han fremstillet i fuld rustning, omgivet af slægtsvåbnene for sine forfædre.

 

Sophie Brahe styrede Odden i 40 år, indtil hun overdrog herregården til den blot 6-årige Mogens Skeel fra Fussingø. Gennem ægteskab med hans datter kom Odden til Danmarks dengang rigeste mand, Christian von Plessen, der ejede Odden fra 1702- 1740.

 

Siden fik Odden skiftende borgerlige ejere. Ved indførelsen af bøndernes selveje i 1797 solgtes over halvdelen af jorden fra, og som landbrug blev Odden derefter drevet med vekslende held. Efter 1. verdenskrig blev Odden gennem jordspekulation reduceret til en middelstor proprietærgård.

 

Efter 1945 solgtes de sidste jordtilliggender fra, og kun den fredede hovedbygning stod tilbage. I 1988 blev den købt af redaktør Victor Petersen, der fire år senere overdrog den til den af ham stiftede fond.

 

Se mere her

DSG_0014