Om bygningerne

 

Odden er Danmarks nordligste herregård. Oprindelig lå den på en banke som på en odde, omgivet af voldgrave, vandløb og en sø.

 

Odden var i skiftende adelsslægters eje indtil 1743 og havde store jordtilliggender, mange fæstebønder og gårde under sig. Efter reformationen tilfaldt Mygdal Kirke Odden, fra denne tid stammer muligvis det store patriarkalkors på bygningens sydside.

I 1600-tallet udgjorde bygningerne et firfløjet anlæg omkring en lukket gårdsplads, men i begyndelsen af 1800-tallet blev den nordlige fløj nedrevet, bygningernes kamtakkede gavle blev fjernet og en lille bygning til folkeholdet føjet til.

 

De to endnu bestående, hvidkalkede fløje med det høje røde tag stammer fra 1500-tallet, men blev omkring 200 år senere ombygget i det indre. Den fredede bygning blev gennemgribende restaureret i 2007-2009. Ved restaureringen fandt man rester af en kalkmaleridekoration fra c. 1520-1540.

 

Det øverste billede er malet af Ferdinand Richardt i 1855. I forgrunden ses den oprindelige møllesø, der blev tørlagt ved dræning i begyndelsen af det 20. årh., men genetableret i 2017.

 

Se mere her

DSCN7326

UJH-6108758