Om fonden

 

Victor og Kirsten Petersen stiftede i 1969 en fond og overdrog deres samling til den. Fonden blev kongeligt konfirmeret i 1970. I 1989 blev Odden hjemsted for Willumsen-samlingen.

 

Fonden ledes i dag af en bestyrelse på seks medlemmer. 2 medlemmer skal repræsentere stifterens familie, to medlemmer skal have henholdsvis juridisk og kunsthistorisk ekspertise, og et medlem have tilknytning til Nordjylland. Desuden udpeger Hjørring Byråd et medlem.

 

Fonden ejer Willumsens værker og Herregården Odden, men har ikke herudover rørlig kapital. Kunstværkerne kan ikke sælges.

 

Odden drives for indtægterne fra publikum. og har siden 2004 modtaget et driftstilskud fra Hjørring Kommune der dækker ca. 1/3 af driftsudgifterne. Fondsbestyrelsen og frivillige fra Fæstebondeforeningen bidrager derfor aktivt i stort og småt til at holde Odden åben for offentligheden.

 

En række store fonde og Kulturstyrelsen har siden 2006 ved millionbevillinger gjort det muligt at restaurere hovedbygningen, genskabe den oprindelige hestestald og erhverve et areal omkring Odden med henblik på landskabspleje og genskabelse af den oprindelige møllesø.

 

Fæstebondeforeningen

 

I 1995 oprettede Victor Petersen en støtteforening, som han døbte Fæstere under Herregården Odden, i daglig tale kaldet Fæstebondeforeningen. Den samler alle interesserede og mange frivillige, der hjælper med til at bevare Willumsen-samlingen på Odden.

 

Foreningen har medlemmer over hele landet. Den udgiver to-tre gange om året Odden Borg Avis med meddelelser fra Odden, korte artikler og præsentationer af Willumsens arbejder.

 

Det årlige kontingent har gjort det muligt at erhverve en lang række arbejder af J.F. Willumsen, foruden Oddens fornemme Blüthner-flygel og historisk inventar.

 

Ved den årlige generalforsamling overdrages årets gaver til fondet. Der er gerne et musikalsk indslag, og der dækkes op i Oddens stuer og serveres skipperlabskovs til de fremmødte.

 

I 2013 arrangerede fæstebondeforeningen en stor weekend-folkefest ved Willumsens 150-årsdag, der fik over 2000 besøgende. I festmiddagen deltog 250 mennesker fra nær og fjern.

 

Fæstebønderne har gratis adgang til Odden og rabat ved leje af gæstelejligheden. Indmeldelse på Odden eller direkte til foreningen (se nærmere under Kontakt).