Indvielse af hestestalden

Søndag d. 11. august kl. 14.00
Den gamle hestestald, der ses på kort fra omkring år 1800, og som i sin tid havde plads til mellem 20 og 30 heste, er nu blevet genskabt. I det store midterrum bliver der plads til større grupper, skoleklasser mv. Rummet er møbleret med bænke og borde, der har forbillede i den sene middelalders møbler. På væggene er der en udstilling om Oddens historie og dens ejere gennem  tiden. Tekster og billeder fortæller om op- og nedgangstider under adelsslægten Lunge, de borgerlige ejere efter midten af 1700-tallet, og frem til Victor Petersens køb og overdragelse til det af ham og hans hustru stiftede fond..Afslutningen på det omfattende arbejde, der er blevet muligt takket være en bevilling fra Aage og Johanne Louis Hansens Fond, markeres med en indvielse i august.

I det grønne værelse på 1. sal i hovedbygningen kan man se en nyerhvervelse, et af Willumsens første portrætter fra 1930 af hans samleverske i de sidste 30 år af hans liv, Michelle Bourret.

Billedet indgik i 1947 i den samling af egne værker, som han ville skænke til den danske stat, men åbenbart beholdt han og Michelle Bourret det intime og nænsomt malede portræt, der fik titlen “Den æteriske”, da det i 1931 var udstillet i et fransk galleri. Billedet er erhvervet på auktion med støtte fra Augustinusfonden.

Comments are closed.